SUNDAY BEANS
příběh, který voní kávou

Kávu SUNDAY BEANS tvoří parta přátel z České republiky, Slovenska
a z vesnice Kiyebe v africkém státě Uganda.

Kdo jsme

Jsme skupina lidí, které spojuje přátelství, společné hodnoty, nadšení pomáhat v misiích a snad také schopnost zapojit pro dobrou věc své okolí. Jádrem projektu SUNDAY BEANS jsou manželé Luboš a Markéta Fronkovi, Martin a Lucka Hubeňákovi, dále dva katoličtí kněží – Milan Polák, který působí na Slovensku a John Sunday z Ugandy.

Jak to všechno začalo

Příběh SUNDAY BEANS začal v roce 2013, kdy se Luboš zúčastnil jako dobrovolník misijní cesty do Ugandy s organizací Papežská misijní díla. Na pár týdnů se stal jeho domovem St. Paul´s Seminary Kyniamasika. Poznávání lidí v této africké zemi a také život seminaristů byly pro něj zážitkem a impulzem do dalších let.

Setkání s Johnem Sundayem

Z mnoha setkání a nových přátelství vzniklo jedno velmi silné, které přetrvává dodnes. A dokonce nese své ovoce. Je to přátelství s knězem Johnem, tehdejším studentem kněžského semináře. Krátce po ukončení teologických studií byl John svými představenými poslán udělat doktorát práv do Evropy, na univerzitu v Římě. Díky tomu bylo možné zařídit, aby mohl John trávit své volno návštěvami Luboše a Markéty. John se seznámil s mnoha rodinnými přáteli z Česka i Slovenska.

Naše příběhy se proplétají

Tady již do celého příběhu vstupuje Martin, zkušený manažer, s manželkou Luckou a kněz Milan, farář z Lubošovy rodné Nitry. Při dlouhých a zajímavých rozhovorech jsme často hovořili o životě v Ugandě a možnostech podpory tamních lidí.
Lidé v Ugandě žijí v podmínkách, které jsou pro nás Evropany nepředstavitelné. Nemají elektřinu, pro vodu musí mnoho kilometrů pěšky, nemají léky a pouze velmi skromné jídlo. Přístup ke vzdělání je složitý. Placenou práci většinou nemají a živí se především tím, co se jim podaří vypěstovat na malých políčkách.

Pomáháme rodinám v Africe

Ze slov se staly činy a tak jsme začali posílat peníze na různé menší projekty na podporu života lidí z Johnovy rodné vesničky Kiyebe. Měli jsme radost, když se podařilo vybudovat nádrž na dešťovou vodu, potom malou včelařskou stanici. Nebo když jsme viděli vysvědčení dětí, kterým přispíváme na studium. Postupem času přišel Martin s tím, že bychom měli vymyslet plán, jak udržitelným způsobem zajistit lidem stálou práci. Podpořit start a rozvoj podnikání. Jedním z hlavních vývozních komodit Ugandy je káva. Proto jsme se o ni začali více zajímat. Velkým hnacím motorem se pro nás stal kněz Milan, který nás nenechá o dobrých věcech pouze snít, ale povzbuzuje nás je také dotahovat dále…
Sunday Beans - John Sunday Vianney

John Sunday

Jmenuji se John Sunday. Pocházím z vesnice Kiyebe v Ugandě, z velice skromných poměrů. Jako jediný z pěti sourozenců a jeden z mála místních jsem měl to štěstí a získal dobré vzdělání. Nejprve v Africe, později v Evropě. Život v Ugandě není jednoduchý. Lidem v mé rodné vesnici chybí základní potřeby pro život. Přeji si životní podmínky v Kiyebe zlepšovat. Budujeme proto s mými přáteli z Čech a Slovenska novou kávovou plantáž přímo ve vesnici Kiyebe. Podpořte budování nové plantáže nákupem kávy Sunday Beans i vy.

Luboš & Markéta
Fronkovi

Martin & Lucie
Hubeňákovi

Milan
Polák

KIYEBE, horská vesnička v rovníkové Africe

Kiyebe je malá ugandská vesnička vysoko v horách, poblíž města Kabale. Ověřili jsme si, že podmínky pro pěstování kávy jsou v této oblasti velmi dobré. Tamní půda je lávového původu, v nadmořské výšce kolem 1.800 m, to přímo vybízí k pěstování kvalitní arabiky.

Kávová plantáž - nápad, jak pomáhat lidem jinak

Šli jsme za svým cílem a koncem roku jsme společně zafinancovali nákup pěti hektarů zemědělské půdy. Založili jsme v Kiyebe komunitní společnost. To je něco jako firma, která má za cíl ze svých hospodářských výsledků podporovat rozvoj komunity. Začali jsme z našich úspor lidem platit mzdu za přípravné práce, platit vzdělávání v oblasti pěstování kávy. V září 2019 jsme vysadili 2.700 kávovníkových keříků a stovky stínících stromů. Dnes už to můžeme hrdě nazvat kávovou plantáží, o kterou denně dobře pečují naši přátelé z Kyiebe. Naše soukromé rozpočty by však na další rozvoj nestačily. Proto jsme i v České republice založili společnost SUNDAY BEANS s.r.o., která prodejem kávy podporuje náš ugandský projekt. Naše manželky Markéta s Luckou se tak kromě péče o děti staly zázemím pro tuto firmičku.

Staňte se součástí našeho příběhu

Bude trvat zhruba tři roky, než budeme moci sklízet první úrodu. Je před námi ještě dlouhá cesta. Určitě nebude jednoduchá. Už teď tušíme, že bude krásná, poučná a vzájemně nás obohatí. Naším produktem nemusí být pouze káva, ale hlavně nové zážitky a přátelství.
Kupte si kávu SUNDAY  BEANS, vychutnávejte si ji každý den a staňte se tak důležitou součástí příběhů našich přátel z Kiyebe v daleké Africe. Sledujte a sdílejte náš příběh se svými přáteli. Nabídněte kávu SUNDAY BEANS svému okolí. Spolu s kávou totiž lidem podáváte i celý příběh SUNDAY BEANS, který tak může dále pokračovat. Tím i vy pomáháte lidem v Kiyebe.
Koupí kávy SUNDAY BEANS píšete spolu s námi tento příběh. Příběh neobyčejného lidského přátelství a sounáležitosti. Za naše, ale nyní už i za vaše africké přátele vám děkujeme.

Prvotřídní pražení je základem skvělé chuti

Marek Fajčík: Pražíme pro SUNDAY BEANS

Brazilská káva je z mého odborného pohledu rozumným začátkem. Svým chuťovým profilem je to oblíbená káva. Nejedná se o limitovanou edici, ale o to zde nejde. My jako pražiči se z kávy snažíme dostat maximum, aby byla zajímavá a chutnala širšímu spektru lidí. SUNDAY BEANS necílí výslovně na kávové „ultra specialisty“, spíše na lidi, hledající dobrou kávu a oslovuje je hodnotový záměr projektu.

Spolupracujeme se SUNDAY BEANS

Mé rozhodnutí ke spolupráci se SUNDAY BEANS bylo rychlé a spontánní. Náhodou jsem zaslechl, jak si tři kluci přiťukli na zdraví kávou v naší podnikové prodejně. Zvedl jsem se ze židle a šel k nim. Začali jsme si povídat. Ten příběh Johna, Ugandy a lidí kolem misií mně zaujal a oslovil. Sunday Beans má hluboký hodnotový základ, na kterém se dá hezky stavět. Spojení „byznysu“ s misiemi má smysl. Pěstovat, pražit a prodávat kávu a zároveň pomoct lidem v Ugandě. Otevřít jim dveře s možnostmi, o kterých ani sami nemají tušení. Dát jim know-how. To je to, co mě přimělo k rozhodnutí spolupracovat se SUNDAY BEANS.
Marek Fajčík

majitel EBENICA COFFEE

Káva Brazil

Tato prvotřídní káva pochází z oblasti Minas Gerais v Brazílii, z nadmořské výšky 1000 m n. m. Pěstuje ji sdružení malých farmářů místního regionu. Kávu Brazil přivážíme přes přístav v Antverpách a pražíme ji v Modře na Slovensku. Výtěžek z jejího prodeje putuje na další rozvoj kávové plantáže v Kiyebe v Ugandě.

Káva Uganda

V Kiyebe v Ugandě pěstujeme na kvalitní lávové půdě mladé kávovníky, jejichž první úrodu začneme pražit v roce 2021 až 22. Již nyní tato plantáž pomáhá místním lidem a jejich rodinám zlepšovat kvalitu života. Podpořte rozvoj komunity v Kiyebe nákupem kávy od SUNDAY BEANS.

Rozvíjíme místní komunitu

Komunitní společnost, kterou jsme založili, má za cíl vytvářet v Kiyebe pracovní příležitosti nejen pro mladé, ale i pro stárnoucí generaci a zlepšovat díky kávové plantáži příjmy a životní standardy svých pracovníků.

Naše vize a hodnoty

Naší vizí je vytvořit fungující projekt, který je schopen samostatně a dlouhodobě pomáhat v konkrétním regionu, v komunitě lidí žijících v horské vesnici Kiyebe v Ugandě. Nejdeme přitom cestou Fair Traid ani Direct Trade.

Naše vize

Princip naší práce a pomoci spočívá ve vytvoření všech potřebných podmínek k tomu, aby lidé v Kiyebe dokázali v rámci komunitní společnosti samostatně pracovat, budovat a dále rozvíjet vzniklou kávovou plantáž se vším, co k ní patří. Věříme, že díky dodaným znalostem, know-how i stabilní práci v místě bydliště, budou lidé v Kiyebe schopni dlouhodobě zlepšovat svůj životní standard, dosahovat lepšího vzdělání i lepší lékařské péče.

Hodnoty, na kterých stavíme

Ověřili jsme si, že nejlepší pomoc je ta, která vzniká společným úsilím a zapojením celé komunity. Nedáváme „nuznému rybáři na stůl ryby“, ale poskytujeme mu raději kvalitní „udici“ a učíme jej, kde a jak „lovit ryby, aby jich chytil co nejvíce“. V našem případě se pomyslnou „rybářskou udicí“ stala nově budovaná kávová plantáž.

Filozofie našeho projektu

Dej lidem rybu a nasytíš je na den. Nauč je rybařit a nasytíš je na celý život.

Ověřili jsme si, že nejlepší je pomáhat předáváním know-how o správném hospodaření a kvalitním vzděláváním.